Datavern

Oversikt over datavern

Basert på informasjonsplikten iht. artikkel 13 i GDPR ønsker vi å informere angående hvordan vi behandler dataene dine. Informasjonene som følger gir en oversikt over hvilke data vi registrerer og hvilke formål vi benytter dem til.

Personrelaterte data er alle data som gjør at man kan identifisere deg.

Du finner ytterligere informasjoner angående temaet datavern i datavernerklæringen som er oppført under denne teksten. Vi informerer deg angående behandlingen av dataene for nesten alle persongrupper, som for eksempel kunder, jobbsøkere, leverandører, handelspartnere og besøkere på våre hjemmesider. For oversiktens skyld deler vi denne detaljerte datavernerklæringen i følgende avsnitt:

 1. Generelle henvisninger og pliktinformasjoner
 2. Informasjoner angående behandling av data på denne hjemmesiden
 3. Informasjoner angående behandling av personrelaterte data for egne handelsformål.

Generelle informasjoner angående datavern på våre hjemmesider
Eieren av disse sidene tar vernet av dine personlige data svært alvorlig. Vi behandler dine personrelaterte data konfidensielt og i henhold til de fastlagte forskriftene angående datavern og denne datavernerklæringen. Når du benytter denne hjemmesiden, registreres ulike personrelaterte data. Denne datavernerklæringen, beskriver hvilke data vi registrerer og hva vi benytter dem til. Den beskriver også hvordan og til hvilke formål dette skjer. Vi viser til at dataoverføring per internett (for eksempel ved kommunikasjon per epost) kan inneholde sikkerhetshull. Det er ikke mulig å gi 100 % beskyttelse for dataene dine.

Hvordan registrerer vi dataene dine på hjemmesiden vår?
For det første registreres dataene dine ved at du gir oss dataene. Det kan for eksempel være data som du oppgir i et kontaktformular. Andre data registreres automatisk av våre IT-systemer når du besøker hjemmesiden. Det er først og fremst tekniske data (for eksempel internett-nettleser, operativsystem eller klokkeslettet når man besøkte siden). Registreringen av disse dataene skjer automatisk, straks du går inn på hjemmesiden vår.

Hva bruker vi dataene dine til?
En del av dataene registreres for å kunne sikre en feilfri presentasjon av hjemmesiden. Andre data kan benyttes til analyse av brukeratferden din.

SSL- hhv. TLS-kryptering
Denne siden benytter av sikkerhetsmessige grunner og som beskyttelse av overføringen av konfidensiell informasjon som for eksempel bestillinger eller forespørsler som du sender, en SSL- hhv. TLS-kryptering. En kryptert forbindelse gjenkjenner man ved at adresselinjen i nettleseren veksler fra «http://» til «https://» og ved låssymbolet i nettleserlinjen.
Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktivert, kan ingen andre lese dataene du overfører til oss.

Analyse-verktøy og verktøy fra andre firmaer
Ved besøk på hjemmesiden vår kan surfe-atferden din vurderes statistisk. Dette skjer først og fremst ved hjelp av informasjonskapsler og med såkalte analyseprogrammer. Analysen av surfe-atferden din foretas som regel anonymt. Surfe-atferden kan ikke føres tilbake til deg. Du kan gi en innsigelse angående denne analysen eller forhindre den ved at du lar være å benytte enkelte verktøy. I datavernerklæringen finner du detaljerte informasjoner angående dette.
Du kan motsi deg analysen. I datavernerklæringen informerer vi deg om innsigelsesmulighetene.

Utdypende datavernerklæring

1. Generelle henvisninger og pliktinformasjoner

Ansvarlig for behandlingen
Den som har det generelle ansvaret for databehandlingen på denne hjemmesiden er:

Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg
Telefon: 0049 2843 920-0
Epost: services@underberg.com

Ansvarlig sted er den naturlige eller juridiske person som enten alene eller sammen med andre bestemmer angående formål og midler for behandling av personrelaterte data (for eksempel navn, epostadresser el. l.).

Rettslig foreskrevet datavernansvarlig
Vi har innsatt en datavernansvarlig for firmaet vårt.

Fabio Pastars
Datavernansvarlig hos Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg
Telefon: 0049 2843 920-0
Epost: datenschutz@underberg.com

Hvilke rettigheter har du angående behandlingen av dataene dine?

Tilbaketrekking av ditt samtykke angående databehandlingen
Mange databehandlingsprosesser er kun mulige etter at du har gitt uttrykkelig samtykke. Du kan til enhver tid tilbakekalle et samtykke. Du kan gjøre dette ved å sende oss en meddelelse per epost. Lovligheten av databehandlingen som er foretatt før tilbakekallelsen forblir uberørt av tilbakekallelsen.

Informasjon angående dataene dine
Du har rett til å få informasjoner angående de personrelaterte dataene som vi bearbeider og du har rett til å få en kopi av disse. Innholdet i informasjonen er: Behandlingsformål, datakategorier, mottakeren deres eller mottakerkategorier og hvis mulig den planlagte varigheten for datalagringen eller kriterier for fastleggelsen av denne varigheten.

Rettelse, sletting, begrensning
I tillegg har du rett til å kreve rettelse hvis dataene er feilaktige eller hvis man ikke godtar datalagringen kan man kreve at de sletter dataene. Hvis sletting, av ulike grunner, ikke er mulig, har du rett til ü forlange en begrensning av behandlingen hhv. sperring av dataene dine.

Innsigelsesrett
Sålenge behandlingen er basert på artikkel 6 avsn. 1 f) GDPR (interesseavveielse), har du til enhver tid rett til å legge inn en innsigelse mot behandlingen av disse dataene. Vi behandler da ikke lenger disse personrelaterte dataene, hvis ikke vi kan legge fram nødvendige beskyttelsesverdige grunner, som oppveier dine beskyttelsesverdige grunner. Eller behandlingen er nødvendig for å gjøre rettslige krav gjeldende, utøve dem eller forsvare dem.

Rett til dataoverføring
Du har retten til å få utlevert data som vi behandler på en automatisert måte basert på ditt samtykke eller oppfylling av en kontrakt enten til deg selv eller til en annen person i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ønsker at en annen ansvarlig skal motta dataene, skjer dette kun hvis det er teknisk mulig.

Klagerett overfor ansvarlig kontrollmyndighet
Ved tilfeller av datavernrettslige brudd har den berørte rett til å legge inn klage hos den ansvarlige kontrollmyndigheten. Den ansvarlige kontrollmyndigheten når det gjelder datarettslige spørsmål er Datatilsynet i det fylket hvor firmaet har sitt hovedkontor. Under lenken under finner du en oversikt over de datavernansvarlige og deres kontaktdata: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

For å benytte rettighetene dine ber vi deg kontakte vår datavernansvarlige under datenschutz@underberg.com.

2. Informasjoner angående behandling av data på denne hjemmesiden

1. Motsigelse mot reklamemeldinger

Vi motsier oss herved bruk av kontaktdata som er offentliggjort innenfor rammen av utgiverplikten for oversendelse av reklame og informasjonsmaterial som ikke er uttrykkelig ønsket. Den som eier sidene forbeholder seg retten til å gå rettens vei hvis det forekommer uønsket tilsendelse av reklameinformasjoner, som for eksempel spam-epost.

 

2. Kryptert betalingsprosess på denne hjemmesiden

Hvis du ved inngåelse av en kostnadsbelagt kontrakt er forpliktet til å gi oss dine betalingsdata (for eksempel kontonummer ved belastningsfullmakt), trenger vi disse dataene for betalingsprosessen. Betalingsprosessen med de vanlige betalingsmidlene (Visa/MasterCard, direkte belastning) skjer kun via en kryptert SSL- hhv. TLS-forbindelse. En kryptert forbindelse gjenkjenner man ved at adresselinjen i nettleseren veksler fra «http://» til «https://» og ved låssymbolet i nettleserlinjen.
Ved kryptert kommunikasjon kan dine betalingsdata som du overfører til oss ikke leses av andre.

 

3. Mottaker

Kun de av våre medarbeidere som er ansvarlige for den tekniske administrasjonen, vedlikehold og videreutvikling av hjemmesiden har tilgang til dine personrelaterte data.
Hvis du tar kontakt med oss, får medarbeidere som er ansvarlige for behandlingen av den respektive prosessen, også tilgang til dine personrelaterte data.
I tillegg har vi eksterne IT-service-firmaer som er ansvarlige for vedlikehold, av IT-systemene som innenfor rammen av de oppgavene de utfører kan få tilgang til dine personrelaterte data. Det samme gjelder for tjenesteytere innen hosting. I tillegg kan medarbeidere i banker, som forvalter dine og våre kontoer ha tilgang til dine personrelaterte data.

 

4. Overføring

Unntatt i sammenheng med de overføringene av bruksdata til USA og New-Zealand med PayPal som beskrives under overfører vi ikke dine personrelaterte data til andre land utenfor EU. En slik overføring foretas kun hvis vi forpliktet til dette av rettslige hensyn eller av respektive myndigheter hhv. hvis overføringen er nødvendig for bruken av hjemmesiden.

 

5. Hvor lenge lagres de personrelaterte dataene dine?

De personrelaterte dataene dine slettes, hvis du trekker tilbake samtykket til behandling eller de personrelaterte dataene er ikke lenger nødvendige for oppfylling av det målet man har med bearbeidelsen. Informasjonskapsler slettes etter 12 måneder.
Data som er registrert i forbindelse med en kontakt slettes etter 12 måneder.

 

6. Automatisert avgjørelsesprosess og profildannelse

Dine personrelaterte data benyttes ikke i en automatisk avgjørelsesprosess. Vi oppretter heller ingen profiler basert på dine personrelaterte data. Vi viser til at vi ikke benytter identifiserings-programvare og det foretas heller ingen vurdering av biometriske data. Vi ønsker å informere deg om at det ikke kan utelukkes at denne typen programvare benyttes i et sosialt nettverk.

 

7. Hvorfor registreres dine personrelaterte data?

Vi trenger dine personrelaterte data for å gjøre det mulig å benytte hjemmesiden. Du har muligheten til å nekte å stille personrelaterte data til rådighet eller gi oss ufullstendige informasjoner. Dette kan medføre vi ikke kan gi deg muligheten til å bruke hjemmesiden eller at du ikke kan bruke hele hjemmesiden, hhv. at du ikke kan delta i konkurranser.

 

8. Dataregistrering på hjemmesiden vår

Informasjonskapsler
Internettsidene benytter delvis såkalte informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapslene forårsaker ingen skade på datamaskinen din og de inneholder ingen viruser. Informasjonskapslene benyttes får å gjøre våre tilbud mer brukervennlige og sikre. Informasjonskapslene er små tekstfiler som legges på datamaskinen din og som nettleseren din lagrer.
De fleste informasjonskapslene vi benytter er såkalte «session-informasjonskapsler». De slettes automatisk når du avslutter besøket på internettsiden. Andre informasjonskapsler forblir lagret på datamaskinen din til du sletter dem (såkalte varige informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.
Du kan innstille nettleseren din slik at du informeres når det settes informasjonskapsler og du kan tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, akseptere informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt utelukke og innstille automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren. Ved deaktivering av informasjonskapsler kan funksjonaliteten til denne siden være begrenset.
Informasjonskapsler som er nødvendige for gjennomføring av elektroniske kommunikasjonsprosesser eller klargjøring av funksjoner du har ønsket deg (for eksempel handlekurvfunksjon), lagres basert på artikkel 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den som eier hjemmesiden har en berettiget interesse i lagringen av informasjonskapsler for teknisk feilfrie og brukervennlige tjenester. Hvis andre informasjonskapsler (for eksempel informasjonskapsler for analyse av din surfeatferd) lagres, behandles disse spesielt i datavernerklæringen.

Server-Log-filer/protokolldata
Den som er tjenesteleverandør for sidene registrerer og lagrer informasjonene automatisk i såkalte server-log-filer, som din nettleseroverfører til oss automatisk. Dette er:

 • Nettlesertype og nettleserversjon
 • Operativsystemet som benyttes
 • Referrer URL
 • Hostname til den datamaskinen som griper inn
 • Klokkeslett for serverforespørsel
 • IP-adresse

Det foretas ingen sammenføring av disse dataene med andre datakilder.
Grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives. Uten ytterligere tilleggsinformasjoner, som for eksempel informasjonene fra et internettfirma angående innehaveren av tilkoblingen, som vi som regel og uten konkret mistanke, som for eksempel ved mistanke om at det foreligger lovbrudd ikke foreligger, er vi ikke i stand til å tilordne disse dataene til identifiserbare personer.

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)
Vi registrerer, behandler og benytter personrelaterte data kun hvis de er nødvendige for opprettelsen, utformingen av innholdet til eller endring av kontrakten (eksisterende data). Grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives. Vi registrerer, behandler og benytter de personrelaterte dataene angående bruk av våre hjemmesider (bruksdata) kun så lenge det er nødvendig for at brukeren skal kunne benytte og avregne denne tjenesten.
De kundedataene som er registrert slettes når ordren er avsluttet eller ved avslutningen av handelsforholdet. Rettslig fastlagte oppbevaringsfrister forblir uberørt.

Dataoverføring ved kontraktsinngåelse for online-shops, forhandlere og vareforsendelse
Vi overfører personrelaterte data til andre kun når dette er nødvendig for kontraktsprosessen, for eksempel til firmaet som er ansvarlig for leveringen av varen eller kredittinstituttet som er ansvarlig for betalingsprosessen. Ytterligere overføring av dataene skjer kun når du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til overføringen. Dine data overføres ikke til andre, for eksempel til reklameformål, uten ditt uttrykkelig samtykke.
Grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten undertegnes.

Kontaktformular
Hvis du sender oss forespørsler via et kontaktformular, lagres dine informasjoner fra forespørselsformularet (fornavn, etternavn, epost, land, telefonnummer (frivillig informasjon), meddelelse), inklusive de kontaktinformasjonene du har oppgitt der angående behandling av forespørselen og hvis det oppstår spørsmål i ettertid. Disse informasjonene gir vi ikke videre uten ditt samtykke.
Bearbeidelse at de dataene som er oppgitt i kontaktformularet skjer derfor kun etter ditt samtykke (artikkel 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Du kan gjøre dette ved å sende oss en meddelelse per epost til services@underberg.com. Lovligheten av databehandlingsprosessen som er foretatt før tilbakekallelsen forblir uberørt av tilbakekallelsen. De dataene som du har oppgitt i kontaktformularet forbli hos oss til du ber oss å slette dem, ditt samtykke angående lagring trekkes tilbake eller formålet for datalagringen bortfaller (for eksempel etter avsluttet behandling av forespørselen din). Nødvendige rettslige bestemmelser, spesielt oppbevaringsfrister, forblir uberørt.

Myndighetsalder
Du får spørsmål om du er myndig når du besøker hjemmesiden vår.

 

9. Analyseverktøy og reklame

Matomo (tidligere Piwik)
På denne hjemmesiden samles og lagres data ved bruk av webanalysetjeneste-programvaren Matomo (www.matomo.org), en tjeneste som tilbys av InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, («Matomo») basert på vår berettigete interesse for statistisk analyse av brukeratferden for optimerings- og markesføringsformål iht. artikkel 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Fra disse dataene kan man opprette og evaluere pseudonymiserte bruksprofiler for det samme formålet. Her kan man benytte informasjonskapsler. Ved informasjonskapsler handler det om små tekstfiler, som lagres i det temporære minnet til internett-nettleseren til den som besøker siden. Informasjonskapsler gjør det også mulig å gjenkjenne internett-nettleseren. Dataene som er registrert med Matomo-teknologien (inkludert deres pseudonymiserte IP-adresse) behandles på siden vår.
Informasjonene som registreres i brukerprofilen ved hjelp av informasjonskapselen benyttes ikke for å identifisere brukeren personlig og de føres ikke sammen med personrelaterte data angående den som bærer synonymet.
Hvis du ikke er inneforstått med lagringen og evalueringen av disse dataene fra besøket ditt, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket av lagring og bruk ved et museklikk. I dette tilfellet legges det en såkalt Opt-Out-informasjonskapsel i nettleseren din, som medfører at Matomo ikke registrerer noen prosessdata. Legg merke til at fullstendig sletting av informasjonskapsler kan medføre at også Opt-Out-informasjonskapselen slettes og må aktiveres av deg på nytt.

10. Plugins og verktøy

YouTube
Vi har YouTube-videoer på hjemmesiden vår fra firmaet YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, de er lagret på http://www.youtube.com og kan sees direkte på vår hjemmeside. Ved besøk på hjemmesiden vår YouTube informasjonen om at du har besøkt en av våre hjemmesider. YouTube lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker disse i reklameøyemed, til markedsanalyse og/eller behovsrettet utforming av hjemmesiden sin. Dette skjer uavhengig av om YouTube stiller en brukerkonto til rådighet som du er logget inn på, eller om du ikke har noen brukerkonto. Hvis du har en YouTube-brukerkonto og ikke ønsker noen tilordning til profilen din, må du logge deg ut før aktiveringen av YouTube-knappen. En vurdering av brukerprofilen din skjer (selv for brukere som ikke er logget på) spesielt for å kunne yte behovsrettet reklame og for å informere andre YouTube-brukere om aktivitetene dine på hjemmesiden vår. Du har rett til å ytre en innsigelse mot dannelsen av denne nettprofilen. Du må ta kontakt med YouTube angående dette. Vi har ingen innflytelse på dataoverføringen og YouTubs bruk av dataene dine og vi ber deg lese YouTubes datavernerklæring for nærmere informasjoner angående dette: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

11. Betalingstjenester

PayPal
På denne hjemmesiden er det integrert komponenter fra PayPal. PayPal er en online-betalingstjeneste. Betalingen skjer via såkalte PayPal-kontoer, som representerer virtuelle privat- eller firmakontoer. I tillegg kan man hos PayPal foreta virtuell betaling via kredittkort, hvis en bruker ikke har en PayPal-konto. En PayPal-konto føres via en epost-adresse, derfor finnes det ingen klassiske kontonummer. PayPal gjør det mulig å gjennomføre online-betaling til andre personer eller å motta betaling. PayPal overtar i tillegg tillitsfunksjoner og tilbyr kjøperbeskyttelsesfunksjoner. Det europeiske driftsselskapet til PayPal er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Hvis den berørte personen velger «PayPal» som betalingsmulighet ved bestilling i vår online-shop, overføres dataene angående denne personen automatisk til PayPal. Ved valg av denne muligheten samtykker den berørte personen til at de personrelaterte dataene som er nødvendige for at betalingen skal fungere overføres. For de personrelaterte dataene som overføres til PayPal handler det som regel om fornavn, etternavn, adresse, epostadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, som er nødvendige for betalingsprosessen. For gjennomføringen av kjøpskontrakten er også de personrelaterte dataene som står i forbindelse med den respektive bestillingen. Overføring av dataene har til formål å gjøre betalingsprosessen mulig og forhindre bedrageri. Personen som er ansvarlig for behandlingen vil overføre personrelaterte data hvis det finnes en berettiget interesse for overføringen. De personrelaterte dataene som er overført mellom PayPal og den som er ansvarlig for behandlingen vil muligens selges videre til andre firmaer. Denne overføringen gjennomføres for kontroll av identitet og bonitet. PayPal gir de personrelaterte dataene videre til sine samarbeidspartnere og underleverandører, hvis det er nødvendig for oppfylling av de rettslige forpliktelsene eller dataene behandles i kontrakten. De berørte personene har til enhver tid muligheten til å trekke tilbake sitt samtykke til behandling av personrelaterte data. Tilbaketrekkelsen av samtykket har ingen innflytelse på personrelaterte data som må bearbeides, benyttes eller overføres for (rettslig) betalingsgjennomføring. De gjeldende datavernbestemmelsene til PayPal finner du under https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

12. Kundedata

Tops & More premieprogram
Vi bearbeider dine personrelaterte data for gjennomføring av dine premiekrav ved hjelp av Tops & More-programmet. Grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives. Uten behandling av dataene dine er det ikke mulig å stille premiene til rådighet.
Dataene dine lagres også etter at premiekravet er avsluttet, slik at de gjenkjennes ved senere premiekrav og viser din lojalitet. Dataene benyttes ikke til andre formål enn dette. Denne bearbeidelsen skjer iht. artikkel 6 avsn. 1 lit. f GDPR, som tillater behandlingen av data ved berettiget interesse fra vår side. Vår berettigete interesse er å støtte våre lojale kunder via vårt premieprogram over lang tid. Du kan til enhver tid trekke tilbake lagringen av dataene dine (services@underberg.com), i dette tilfellet sletter vi dataene dine, hvis det ikke finnes lovfestete oppbevaringsfrister. De finner man for eksempel i skatterettslige forskrifter og oppbevaringsfristen kan for skatterettslig relevante dokumenter og kvitteringer være på 10 år.

 

13. Bildegalleri

Via hjemmesiden vår kan du sende oss dataene og bildene dine for offentliggjøring på hjemmesiden vår. Hvis du sender oss et bilde, registrer vi følgende data: Fornavn, etternavn, epost, bilde, fri tekst.
Hvis du sender bilder av deg selv, kan vi registrere dine biometriske data, som tillater klar identifisering og gir informasjoner angående din etniske opprinnelse, religion eller helse (for eksempel din hudfarge, hodeplagg, hhv. brille).
Vi bearbeider dine personrelaterte data og bildet ditt basert på ditt samtykke (artikkel 6 avsn. 1 lit. a GDPR), som du har gitt før opplastingen av bildet. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket du har gitt til lagring av data og offentliggjøring av bilder. Dataene dine slettes umiddelbart. Send oss en epost angående dette til services@underberg.com. Lovligheten av databehandlingsprosessen som allerede er foretatt forblir uberørt av tilbakekallelsen.

 

14. Social Media

Informasjoner angående databehandling med henblikk på onlinepresens i sosiale medier
Vi er tilstede på sosiale medier og plattformer, for å kommunisere med kundene, interessentene og brukerne som er aktive der og for å kunne informere dem om våre tjenester. Behandlingen av de personrelaterte dataene til brukerne er basert på vår berettigete interesse for å informere og kommunisere med brukeren på en effektiv måte iht. artikkel 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Hvis brukeren blir bedt om å gi sitt samtykke til databehandling av de enkelte tjenesteyterne (dvs. gir sitt samtykke for eksempel ved å markere et kontrollfelt eller bekrefte en tast), er rettsgrunnlaget for behandlingen artikkel 6 avsn. 1 lit. a, artikkel 7 GDPR.
Iht. kjennelsen i Europa-domstolen fra 05.06.2018 må vi gi deg omfattende informasjon angående databehandlingen som skjer på Facebooksiden (og ved behov andre sosiale medier). Da vi for øyeblikket ikke har nok informasjoner, henviser vi til databehandlingsdirektivene og innsigelsesmulighetene (Opt-Out) til de respektive sosiale mediene. Informasjonsforespørsler og gjøre berørtes rettigheter gjeldende kan kun gjøres overfor den respektive tjenesteyteren, da kun de har tilgang til brukerens data.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Retningslinjer for personvern: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Retningslinjer for personvern:  https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Share Buttons
For å forhindre at dataene dine ikke overføres til tjenesteyterne Facebook, Twitter og Pinterest, benytter vi ikke Social Media Plugins fra disse firmaene. Dette garanterer at ikke personrelaterte data overføres til firmaene som tilbyr Social Plugins allerede når man åpner siden, men først og kun hvis du klikker på Social Media Buttons. Først da vil muligens data overføres til den respektive tjenesteyteren og lagres der.

3. Informasjoner angående behandling av personrelaterte data for egne handelsformål

1. Formål og rettgrunnlag for behandlingen

Vi registrerer og behandler dine personrelaterte data for følgende formål:

Jobbsøkerdata
Vi registrerer og behandler de jobbsøkerdataene som vi får tilsendt (vanligvis adresse, kontaktdata, kvalifikasjoner, CV, vitnemål osv.) for gjennomføringen av jobbsøkeprosessen hvis dette er nødvendig for avgjørelsen angående et ansettelsesforhold. Der rettslige grunnlaget er artikkel 88 GDPR i forbindelse med § 26 avsn. 1 i forbindelse med avsn. 8 s. 2 BDSG (tysk lovgivning). Hvis vi ansetter en søker, kan vi iht. § 26 avsn. 1 BDSG behandle de personrelaterte dataene vi har fått, hvis dette er nødvendig for ansettelsesforholdet.
Dataene til tilbakeviste søkere lagrer vi i 6 måneder etter at avslaget er sendt i papirform basert på artikkel 6 avsn. 1 f) GDPR i tilfelle det stilles rettslige krav i forbindelse med søknadsprosessen. Vår berettigete interesse er her en mulig bevisplikt i en prosess iht. det generelle likhetsprinsippet. Lagring utover dette skjer kun etter uttrykkelig samtykke fra søkeren. Søkeren er fri til å benytte seg av rettighetene som er nevnt under 1.

Behandling av personrelaterte data

 • For gjennomføring av tiltak før undertegnelsen av kontrakten hhv. forarbeid til en kjøpskontrakt hhv. en firmakontakt. Denne behandlingen er basert på artikkel 6 avsn. 1 b) GDPR. Du kan til enhver tid trekke tilbake lagringen av dataene dine, i dette tilfellet sletter vi dataene dine, hvis det ikke finnes lovfestete oppbevaringsfrister.
 • For oppfylling av kontrakten din og for støtte til eksisterende kunder. Grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 avsn. 1 b) GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives. Dataene slettes når handelskontakten brytes, hvis et ikke finnes lovfestete oppbevaringsfrister. De finner man for eksempel i skatterettslige forskrifter og de kan være på 10 år.
 • Gjennomføring av aksjoner og konkurranser behandler vi også personrelaterte data. Denne bearbeidelsen skjer basert på samtykket ditt iht. artikkel 6 avsn. 1 a) GDPR. Etter at konkurransen er avsluttet slettes alle dataene som du har gitt oss angående deltakelsen i konkurransen, hvis et ikke finnes lovfestete eller kontraktsrelaterte oppbevaringsfrister.
 • Vi kan også benytte adressene til våre eksisterende kunder for forsendelse av brev. Behandlingen er basert på artikkel 6 avsn. 1 f) GDPR. Vår berettigete interesse ligger her i den personlige direktereklamen. Du har til enhver tid rett til å trekket tilbake samtykket til bruken av dataene dine for direktereklame.
 • For reklameformål benytter vi e-postadressene til våre eksisterende kunder, altså kun de som vi allerede har hatt handelsforbindelse med. Denne behandlingen er basert på artikkel 6 avsn. 1 f) GDPR i forbindelse med § 7 avsn. 3 UWG. Vår berettigete interesse ligger i den enkle og rimelige kontakten med våre eksisterende kunder. Basert på de høye kravene som stilles i § 7 avsn. 3 UWG, som definerer unntakene for bruken av epost-adresser fra eksisterende kunder. Du har til enhver tid rett til å trekket tilbake samtykket til bruken av epost-adressen din for direktereklame.
 • For å benytte rettighetene dine ber vi deg kontakte vår datavernansvarlige under datenschutz@underberg.com.

 

2. Overføring av data

Vi kan overføre dine personrelaterte data til andre firmaer, hvis dette er tillat eller nødvendig innenfor rammen av de fremlagte formålene og rettsgrunnlagene. For øvrig behandles personrelaterte data på oppdrag av oss av eksterne tjenesteytere, spesielt innen informasjonsteknologi og databehandling, basert på kontrakter angående ordrebehandling iht artikkel 28 GDPR. Dine data overføres ikke utenfor EU.

 

3. Lagring av data

Dine personrelaterte data lagres kun så lenge det er nødvendig for kontraktsforholdet eller de formålene de er registrert for eller så lenge det finnes lovfestete eller kontraktsrelaterte oppbevaringsfrister. Lovfestete oppbevaringsfrister finner man for eksempel i sosialrettslige og skatterettslige forskrifter og oppbevaringsfristen kan for skatterettslig relevante dokumenter og kvitteringer være på 10 år.