Utgiver

Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg

Telf.: 0049 2843 920-0
Faks: 0049 2843 920-441
Epost: services@underberg.com

Styreleder:
Dr. Tobias Bürgers

Firmaledelsen:
Thomas Mempel
Michael Söhlke

Handelsregister:
Amtsgericht Kleve
HRB 15062
USt-ID: DE 120 253 221

Øko-kontrollsted:
DE-ÖKO-013

Ansvarlig sted for innhold og databearbeidelse:
Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
47495 Rheinberg
Germany

Design og utvikling:
adbites Online Marketing GmbH

Informasjoner angående online-konfliktløsninger:

EU-kommisjonen har følgende lenke til en plattform angående temaet online-konfliktløsninger: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Formål

Underberg har utformet innholdet på denne siden til bruk innen markedsføring, public relation og generell informasjon for offentligheten. Underberg forbeholder seg retten til å tilbakevise enhver informasjon, ethvert tilbud, bestillinger, forslag, kommentarer og andre informasjoner som stilles Underberg til rådighet via Underbergs hjemmeside. Hvis du ønsker å benytte hjemmesiden er du forpliktet til å informere Underberg om dette skriftlig og innholdet får kun benyttes etter skriftlig samtykke fra Underberg. Hvis du benytter innholdet på hjemmesiden uten skriftlig tillatelse fra Underberg, forplikter du deg til å være ansvarlig for ethvert krav angående kostnader og skader som grunnet dine handlinger oppstår for Underberg.

Hyperlinks  

Underberg stiller etter tillatelse fra den respektive eieren av hyperlinkene (hjemmesider, som du kan besøke fra lenker på vår hjemmeside) til andre hjemmesider og presenterer innholdet på Underbergs egen hjemmeside. Underberg er ikke ansvarlig for innholdet på slike hjemmesider eller for bruken av informasjonen. Hvis du benytter hjemmesidene til underleverandørene, gjør du dette på eget ansvar.

Linked Internet Sites

Hvis du ønsker å sette en lenke til Underbergs hjemmeside, kan du gjøre det i henhold til disses handelsvilkårene som er nevnt her. Man får ikke fremlegge Underberg-innhold som eget innhold.

Opphavsrett

Tekster, bilder, grafikk, lyd-, video- og animasjonsfiler og deres arrangementer underligger opphavsretten og andre lover som omfattes av åndsverksloven. De får ikke kopieres verken for handel eller for privat videreformidling, eller endres eller benyttes på hjemmesider. Ulovlig bruk, reproduksjon eller distribusjon av deler av innholdet eller hele sider vil straks bli anmeldt. Copyright 2012 by Underberg AG. Vi forbeholder oss alle rettighetene. Opphavsretten og andre rettigheter som faller inn under åndsverksloven forblir hos den respektive leverandøren hvis de formidles videre fra andre leverandører fra Underbergs hjemmesider.