Det familiedrevne firmaet Underberg

Våre verdier

«Alt kan gjøres bedre»

Mottoet til Emil Underberg

I 1991, for mer enn 25 år siden, tok Emil og Christiane Underberg initiativet til å skrive ned verdiene og målene de hadde for firmaet i Vision 2001. Ledet av ideen om å se på menneskets krav og behov som det viktigste, lyder firmaets internasjonale grunnregel: Underberg – worldwide in the service of well-being.

I Vision 2011 og i den gjeldende Vision 2021 ble alltid innovasjonen, kvalitetskulturen og premiumorienteringen fremhevet som sentrale begrepet.

Det sentrale begrepet i dagens visjon er bærekraftigheten. Firmaets handlingsrammer befinner seg i spenningsfeltet mellom natur og kultur. Natur og kultur har helt siden begynnelsen vært det viktigste grunnlaget for firmaets produkter. Konkret behandles følgende 3 «røtter for bærekraftighet» som tema: den økologiske, den økonomiske og den sosiokulturelle roten.

Over dette bærekraftighetsfundamentet fordeles aktivitetene til det familiedrevne firmaet i begrepene

merke  –  menneske  –  kunde