Databeskyttelse

Databeskyttelse i et overblik

På grundlag af informationspligten i henhold til artikel 13 i forordningen om databeskyttelse vil vi gerne informere dig transparent om behandlingen af dine data. Nedenstående oplysninger giver dig et enkelt overblik over, hvilke data vi indsamler og hvilke formål vi bruger dem til.

Personrelaterede data er alle data, som du kan identificeres personligt med.

Udførlige informationer om emnet databeskyttelse fremgår af vores databeskyttelseserklæring under denne tekst. Vi informerer dig om behandlingen af dataene for næsten alle persongrupper, som for eksempel kunder, ansøgere, leverandører, handelspartnere og websidebesøgende. For at gøre den overskuelig opdeler vi denne udførlige databeskyttelseserklæring i følgende afsnit:

 1. Generelle oplysninger og obligatoriske informationer
 2. Informationer vedrørende behandlingen af data på denne webside
 3. Informationer vedrørende behandlingen af personrelaterede data til egne forretningsformål

Generelle oplysninger vedrørende databeskyttelse på vores webside
Udbyderne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personrelaterede data fortroligt og i henhold til de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter samt denne databeskyttelseserklæring. Når du bruger denne webside, indsamles der forskellige personrelaterede data. Den foreliggende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og med hvilket formål det sker. Vi gør opmærksom på, at der kan være sikkerhedshuller i dataoverførslen på internettet (for eksempel i forbindelse med kommunikation via e-mail). En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang for tredjepart er ikke mulig.

Hvordan registrerer vi dine data på denne webside?
Dine data indsamles på den ene side ved, at du meddeler os dem. Herunder kan det for eksempel dreje sig om data, som du indtaster i en kontaktformular. Andre data registreres automatisk af vores it-systemer under besøget på websiden. Det er især tekniske data (for eksempel internetbrowser, styresystem eller klokkeslæt for kaldet af siden). Registreringen af disse data foregår automatisk, så snart du går ind på vores webside.

Hvad bruger vi dine data til?
En del af dataene indsamles for at kunne sikre, at websiden stilles fejlfrit til rådighed. Andre data kan anvendes til analyse af din brugeradfærd.

SSL- eller TLS-kryptering
Af sikkerhedsgrunde og til beskyttelse af overførsel af fortroligt indhold, som for eksempel bestillinger eller forespørgsler, du sender til os som sideudbyder, benytter denne side en SSL- eller TLS-kryptering. En krypteret forbindelse kan du kende på, at browserens adresselinje skifter fra ”http://” til ”https://” og på lås-symbolet i browserlinjen.
Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses med af tredjeparter.

Analyseredskaber og redskaber fra andre udbydere
Når du besøger vores webside, kan din surfeadfærd analyseres statistisk. Det foregår først og fremmest med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfeadfærd foregår i reglen anonymt; surfeadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte redskaber. Detaljerede informationer om dette finder du i følgende databeskyttelseserklæring.
Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi vil informere dig om indsigelsesmulighederne i denne databeskyttelseserklæring.

Udførlig databeskyttelseserklæring

1. Generelle oplysninger og obligatoriske informationer

Den ansvarlige for behandlingen
Den ansvarlige for databehandlingen generelt og på denne webside er:

Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg
Telefon: 0049 2843 920-0
E-mail: services@underberg.com

Den ansvarlige er den fysiske eller juridiske person, som alene eller i fællesskab med andre træffer afgørelser om formål med og midler til behandlingen af personrelaterede data (for eksempel navne, e-mailadresser og lign.).

Lovpligtig databeskyttelsesrepræsentant
Vi har udpeget en databeskyttelsesrepræsentant for vores virksomhed.

Fabio Pastars
Databeskyttelsesrepræsentant for Semper idem Underberg AG
Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg
Telefon: 0049 2843 920-0
E-mail: datenschutz@underberg.com

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine data?

Annullering af dit samtykke til databehandlingen
Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid annullere et allerede givet samtykke. En formløs meddelelse til os via e-mail er tilstrækkeligt. Retmæssigheden af den databehandling, der er foregået indtil annulleringen, berøres ikke af annulleringen.

Oplysninger om dine data
Du har ret til at modtage oplysninger om dine personrelaterede data, der er behandlet hos os, samt til at forlange en kopi af disse data. Omfattet af disse oplysninger er: behandlingsformål, datakategorier, dataenes modtagere eller modtagerkategorier samt, hvis det er muligt, den planlagte varighed af datalagringen eller kriterier for fastlæggelsen af denne varighed.

Berigtigelse, sletning, begrænsning
Desuden er du berettiget til at kræve berigtigelse, hvis dataene ikke er korrekte, eller sletning af dataene, hvis datalagringen ikke er tilladt. Hvis en sletning – af forskellige grunde – ikke er mulig, har du ret til at forlange en begrænsning af behandlingen eller spærring af dine data.

Ret til indsigelse
For så vidt behandlingen er baseret på art. 6, stk. 1 f), GDPR (interesseafvejning), har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af disse data. Så behandler vi ikke mere disse personrelaterede data, medmindre vi kan dokumentere tvingende beskyttelsesværdige grunde, som vejer mere end dine beskyttelsesværdige interesser, eller behandlingen er nødvendig til fremsættelse af, udøvelse af eller forsvar for retskrav.

Ret til dataportabilitet
Du har ret til at få udleveret de data, som vi behandler automatiseret på grundlag af dit samtykke eller under opfyldelsen af en kontrakt, til dig selv eller en tredjepart i et gængs maskinlæsbart format. Såfremt du forlanger direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig, sker dette kun, for så vidt det er teknisk gennemførligt.

Klagemulighed ved den ansvarlige tilsynsmyndighed
I tilfælde af databeskyttelsesretlige overtrædelser har den berørte krav på en klagemulighed ved den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed i databeskyttelsesretlige spørgsmål er den delstatsdatabeskyttelseskommitterede i den delstat, hvor vores virksomhed har sit hjemsted. En liste over de databeskyttelseskommitterede samt deres kontaktdata kan findes under følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

For varetagelsen af dine rettigheder kan du kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant under datenschutz@underberg.com.

2. Informationer vedrørende behandlingen af data på denne webside

1.Indsigelse mod reklamemails

Der gøres hermed indsigelse mod brugen af kontaktdata, der er offentliggjort i forbindelse med kolofonpligten, til tilsendelse af ikke udtrykkeligt rekvirerede reklamer og informationsmaterialer. Udbyderne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt ret til retslige skridt i tilfælde af uopfordret tilsendelse af reklameinformationer, for eksempel med spam-e-mails.

 

2. Krypteret betalingstransaktion på denne webside

Hvis det efter indgåelsen af en kontrakt forbundet med omkostninger er obligatorisk, at du formidler dine betalingsdata (for eksempel kontonummer ved debetoverførsel) til os, er disse data nødvendige til afviklingen af betalingen. Betalingstransaktioner via de gængse betalingsmidler (Visa/MasterCard, betalingsservice) foregår udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. En krypteret forbindelse kan du kende på, at browserens adresselinje skifter fra ”http://” til ”https://” og på lås-symbolet i browserlinjen.
Ved krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses med af tredjeparter.

 

3. Modtagere

Det er udelukkende vores medarbejdere, som er ansvarlige for den tekniske administration, vedligeholdelse og videreudvikling af websiden, der har adgang til dine personrelaterede data.
Hvis du optager kontakt til os, får medarbejdere, som er ansvarlige for behandlingen af den pågældende proces, også adgang til dine personrelaterede data.
Derudover beskæftiger vi til vedligeholdelse af sidens it-systemer eksterne it-servicefirmaer, som i forbindelse med deres arbejde evt. kan få adgang til dine personrelaterede data. Det samme gælder for hosting provideren. Desuden kan medarbejdere i banker, som administrerer dine og vores konti, få adgang til dine personrelaterede data som beskrevet nedenfor.

 

4. Overførsel

Med forbehold for de overførsler af anvendelsesdata til USA og til New Zealand, der er beskrevet nedenfor i sammenhæng med PayPal, vil vi ikke overføre dine personrelaterede data til et tredjeland uden for EU. En anden overførsel foregår kun, såfremt vi er forpligtede til dette af loven eller af myndigheder, eller hvis videregivelsen er nødvendig inden for rammerne af din brug af websiden.

 

5. Hvor længe gemmes dine personrelaterede data?

Dine personrelaterede data slettes, hvis du har annulleret et givet samtykke til behandlingen, eller de personrelaterede data ikke mere er nødvendige til opfyldelsen af det formål, der var med behandlingen. Cookies slettes efter 12 måneder.
Data, der er fremkommet i sammenhæng med en optagelse af kontakt, slettes efter 12 måneder.

 

6. Automatiserede afgørelser og profildannelse

Vi anvender ikke dine personrelaterede data til automatiserede afgørelser. Vi vil heller ikke oprette nogen profiler ud fra dine personrelaterede data. Vi gør opmærksom på, at vi ikke selv anvender nogen identificeringssoftware, og at der ikke foregår nogen analyse af biometriske data. Vi vil dog også gerne gøre dig opmærksom på, at det ikke er udelukket, at en sådan software anvendes af et socialt netværk.

 

7. Hvorfor indsamles dine personrelaterede data

Vi har brug for dine personrelaterede data for at gøre det muligt at bruge websiden. Du har mulighed for at undlade at stille dine personrelaterede data til rådighed eller at give os ufuldstændige informationer. Det kan dog føre til, at vi ikke eller ikke fuldstændigt kan muliggøre brugen af websiden for dig, eller at du ikke kan deltage i en præmiekonkurrence/konkurrence.

 

8. Dataregistrering på vores webside

Cookies
Internetsiderne anvender til dels såkaldte cookies. Cookies udretter ingen skade på din computer, og de indeholder ingen virusser. Cookies tjener til at gøres vores tilbud mere brugervenligt, mere effektivt og mere sikkert. Cookies er små tekstfiler, som lægges på din computer, og som din browser gemmer.
De fleste af de cookies, vi anvender, er såkaldte ”session-cookies”. De slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem (såkaldte varige cookies). Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved det næste besøg.
Du kan indstille din browser således, at du informeres om lægning af cookies og kun tillader cookies i enkelttilfælde, udelukker accepten af cookies til bestemte tilfælde eller generelt samt aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan denne websides funktioner være indskrænkede.
Cookies, der er nødvendige til gennemførelsen af det elektroniske kommunikationsforløb eller til udbuddet af bestemte funktioner, du ønsker (for eksempel varekurvsfunktion), gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Websideudbyderen har en berettiget interesse i at gemme cookies for en teknisk fejlfri og optimeret stillen til rådighed af sine tjenester. For så vidt der gemmes andre cookies (for eksempel cookies til analyse af din surfeadfærd), behandles disse separat i denne databeskyttelseserklæring.

Server-log-filer/protokoldata
Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk overfører til os. Det er:

 • browsertype og browserversion
 • anvendt styresystem
 • referrer URL
 • hostnavnet på den computer, der får adgang
 • klokkeslættet for serverforespørgslen
 • IP-adresse.

Der foretages ingen sammenføring af disse data med andre datakilder.
Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag før en kontraktindgåelse. Uden yderligere ekstra informationer, som for eksempel informationer fra en internetudbyder om abonnenten, som vi normalt og uden konkret anledning, som for eksempel ved en mistanke om, at der foreligger en lovovertrædelse, ikke er i besiddelse af, er vi ikke i stand til at forbinde disse data med enkelte, identificerbare personer.

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)
Vi indsamler, behandler og bruger kun personrelaterede data, for så vidt de er nødvendige til indgåelsen, den indholdsmæssige udformning eller ændring af retsforholdet (stamdata). Det sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, som tillader bearbejdning af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag før en kontraktindgåelse. Personrelaterede data via brugen af vores internetsider (anvendelsesdata) indsamler, behandler og bruger vi kun, for så vidt det er nødvendigt for at gøre det muligt for brugeren at bruge tjenesten eller for at afregne denne.
De indsamlede kundedata slettes, når ordren indgås, eller forretningsforbindelsen afsluttes. Lovpligtige opbevaringsfrister berøres ikke heraf.

Dataoverførsel ved kontraktindgåelse for online-shops, forhandlere og vareforsendelse
Vi overfører kun personrelaterede data til tredjepart, hvis det er nødvendigt inden for rammerne af kontraktafviklingen, for eksempel til den virksomhed, der har fået overdraget leveringen af varen, eller til den bank, der har fået overdraget betalingsafviklingen. En videregående overførsel af dataene foregår kun, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. En videregivelse af dine data til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke, for eksempel til reklameformål, sker ikke.
Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag før en kontraktindgåelse.

Kontaktformular
Hvis du tilstiller os forespørgsler via kontaktformular, gemmes dine angivelser fra forespørgselsformularen (fornavn, efternavn, e-mail, land, telefonnummer (frivillig angivelse), meddelelse) inklusive de kontaktdata, du har angivet der, hos os med henblik på behandlingen af forespørgslen og i tilfælde af efterfølgende spørgsmål. Disse data videregiver vi ikke uden dit samtykke.
Behandlingen af de data, der er indtastet i kontaktformularen, foregår dermed udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR). Du kan til enhver tid annullere dette samtykke. En formløs meddelelse via e-mail til services@underberg.com er tilstrækkelig. Retmæssigheden af de databehandlingsprocesser, der er foregået indtil annulleringen, berøres ikke af annulleringen. De data, du har indtastet i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du opfordrer os til at slette dem eller annullerer dit samtykke til lagringen, eller indtil formålet med datalagringen bortfalder (for eksempel efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Obligatoriske lovbestemmelser – især opbevaringsfrister – berøres ikke heraf.

Myndighedsalder
Der spørges til din myndighedsalder, når du besøger vores webside.

 

9. Analyse, redskaber og reklame

Matomo (tidligere Piwik)
På denne webside indsamles og gemmes der data under anvendelse af webanalyseservice-softwaren Matomo (www.matomo.org), en service fra udbyderen InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, (”Matomo”), og på grundlag af vores berettigede interesse i statistisk analyse af brugeradfærden til optimerings- og marketingsformål i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR. Ud fra disse data kan der med det samme formål oprettes og analyseres pseudonymiserede anvendelsesprofiler. Til det formål kan der anvendes cookies. Cookies er små tekstfiler, som gemmes lokalt i internetbrowserens mellemlager hos den besøgende på siden. Cookies gør det blandt andet muligt at genkende internetbrowseren. De data, der er indsamlet med Matomo-teknologien (inklusive din pseudonymiserede IP-adresse), behandles på vores servere.
De informationer i den pseudonyme brugerprofil, der er genereret af cookien, anvendes ikke til at identificere den besøgende på denne webside personligt, og de føres ikke sammen med personrelaterede data via bæreren af pseudonymet.
Hvis du ikke er indforstået med lagringen og analysen af disse data fra dit besøg, så kan du til enhver tid gøre indsigelse mod lagringen og brugen efterfølgende med et klik med musen. I det tilfælde lægges der en såkaldt opt-out-cookie i din browser, og det medfører, at Matomo ikke indsamler nogen sessiondata. Vær opmærksom på, at en fuldstændig sletning af dine cookies har som konsekvens, at opt-out-cookien også slettes, og at du i givet fald skal aktivere den igen.

10. Plugins og redskaber

YouTube
I vores websidetilbud har vi integreret YouTube-videoer fra firmaet YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, som gemmes på http://www.youtube.com og kan afspilles direkte fra vores webside. Med besøget på vores webside får YouTube information om, at du har kaldt en underside på vores webside. YouTube gemmer de data, der indsamles via dig, som anvendelsesprofiler og bruger disse med markedsanalyse, reklame og/eller behovsorienteret udformning af YouTubes webside som formål. Dataene overføres uafhængigt af, om YouTube stiller en brugerprofil til rådighed, som du er logget ind på, eller om der ikke eksisterer nogen brugerkonto. Hvis du har en YouTube-brugerkonto og ikke ønsker nogen tilknytning til din profil, skal du logge af, inden du klikker på YouTube-knappen. Der foregår også en analyse af anvendelsesprofilen for brugere, der ikke er logget ind, især for at tilvejebringe behovsorienteret reklame og for at infomere andre YouTube-brugere om dine aktiviteter på vores webside. Du har en indsigelsesret mod dannelsen af disse brugerprofiler, men du skal henvende dig til YouTube for at udøve denne. Vi har ingen indflydelse på dataoverførslen og brug af dine data fra YouTubes side og henviser til dette link for at få yderligere information angående YouTubes databeskyttelseserklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

11. Betalingsudbyder

PayPal
Der er integreret PayPal-komponenter i denne internetside. PayPal er en online-betalingstjenesteudbyder. Betalinger afvikles via såkaldte PayPal-konti, som er virtuelle privat- eller forretningskonti. Desuden er der hos PayPal mulighed for at afvikle virtuelle betalinger via kreditkort, hvis en bruger ikke har nogen PayPal-konto. En PayPal-konto føres via en e-mailadresse, hvorfor der ikke er noget klassisk kontonummer. PayPal gør det muligt at udløse online-betalinger til tredjepart eller modtage betalinger. PayPal påtager sig desuden formidlerfunktioner og tilbyder køberbeskyttelsestjenester. PayPals europæiske driftsselskab er PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg. Hvis den berørte person vælger ”PayPal” som betalingsmulighed under bestillingsforløbet i vores online-shop, overføres den berørte persons data automatiseret til PayPal. Med valget af denne betalingsmulighed giver den berørte person sit samtykke til den overførsel af personrelaterede data, der er nødvendig til betalingsafviklingen. De personrelaterede data, der overføres til PayPal, er i reglen fornavn, efternavn, adresse, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer eller andre data, der er nødvendige til betalingsafviklingen. Til afviklingen af købekontrakten er også sådanne personrelaterede data, som står i forbindelse med den enkelte bestilling, nødvendige. Overførslen af dataene har afviklingen af betalingen og forebyggelse af bedrageri som formål. Den ansvarlige for behandlingen vil især overføre personrelaterede data til PayPal, hvis der eksisterer en berettiget interesse i overførslen. De personrelaterede data, der udveksles mellem PayPal og den ansvarlige for behandlingen, overføres eventuelt fra PayPal til kreditbureauer. Denne overførsel har til formål at kontrollere identitet og bonitet. PayPal videregiver eventuelt de personrelaterede data til tilknyttede virksomheder og leverandører af tjenesteydelser eller underleverandører, for så vidt dette er nødvendigt for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser, eller dataene skal behandles på bestilling. Den berørte person har til enhver tid mulighed for at annullere samtykket til omgang med personrelaterede data over for PayPal. En annullering har ingen konsekvens for personrelaterede data, som obligatorisk skal behandles, bruges eller overføres for den (kontraktmæssige) betalingsafvikling. De gældende databeskyttelsesbestemmelser for PayPal kan hentes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 

12. Kundedata

Tops & More-præmieprogram
Vi behandler dine personrelaterede data for at ekspedere din præmiebestilling via Tops & More-programmet. Det sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b, GDPR, som tillader bearbejdning af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag før en kontraktindgåelse. Uden behandlingen af dine data ville vi ikke have mulighed for at stille dine præmier til din disposition.
Dine data forbliver gemt efter afslutningen af præmiebestillingen for at kunne genkende dig ved senere præmiebestillinger og for i givet fald at kunne anerkende din loyalitet. Der finder ingen behandling sted til andre formål end dette. Denne behandling sker i henhold til art. 6, stk. 1, litra f, GDPR, som tillader behandling af data ved eksisterende berettigede interesser fra vores side. Vores berettigede interesse i den forbindelse er at pleje vores loyale og tro kunder i mange år gennem vores præmieprogram. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod lagringen af dine data (services@underberg.com), og i det tilfælde vil vi slette dine data, såfremt der ikke stadig eksisterer lovpligtige opbevaringsfrister. Sådanne resulterer blandt andet af skatteretlige forskrifter og strækker sig for skatteretligt relevante dokumenter og bilag over op til ti år.

 

13. Fotogalleri

Du kan sende os dine data og fotos til offentliggørelse på vores webside via websiden. Hvis du sender os et foto, indsamler vi følgende data: fornavn, efternavn, e-mail, billede, fritekst.
Hvis du tilsender os fotos af dig selv, kan der registreres biometriske data for dig, som giver mulighed for en klar identificering ved hjælp af din ansigtsform samt indeholder henvisninger til din etniske oprindelse, din religion eller dit helbred (for eksempel din hudfarve, en hovedbeklædning eller briller).
Vi behandler udelukkende dine personrelaterede data og dit foto på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR), som du har givet, før du uploadede fotoet. Det givne samtykke til lagringen af dataene og offentliggørelse af fotoerne kan du til enhver tid annullere. Så slettes dine data omgående. Det gøres ved at sende en e-mail til services@underberg.com. Retmæssigheden af de databehandlingsprocesser, der allerede er foregået, berøres ikke af annulleringen.

 

14. Social media

Informationer vedrørende databehandling med henblik på onlinepræsentationer i sociale medier
Vi driver onlinepræsentationer inden for sociale netværk og platforme for at kunne kommunikere med de kunder, interesserede og brugere, der er aktive der, og for der at kunne informere dem om vores ydelser. Behandlingen af brugernes personrelaterede data foregår på grundlag af vores berettigede interesser i en effektiv information til brugerne og kommunikation med brugerne i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR. Hvis de pågældende udbydere beder brugerne om et samtykke til databehandlingen (dvs. om at erklære deres samtykke ved for eksempel at krydse af i en afkrydsningsboks eller bekræfte med en knap), er retsgrundlaget for behandlingen artikel 6, stk. 1, litra a., artikel 7, GDPR.
I henhold til en dom fra EU-Domstolen af 05.06.2018 skal vi informere dig omfattende om den databehandling, der foregår via og på Facebook-siden (og evt. andre sociale medier). Da vi aktuelt desværre ikke har tilstrækkelige informationer til rådighed, vil vi på dette sted gerne gøre dig opmærksom på det pågældende sociale netværks databehandlingsretningslinje og indsigelsesmuligheder (opt-out). Oplysningsforespørgsler og fremsættelse af berørtes rettigheder kan kun fremsættes over for de enkelte udbydere, da kun disse har adgang til deres brugeres data.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Databeskyttelse: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Databeskyttelse:  https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Share-knapper
For at forhindre, at dine data uden dit vidende overføres til tjenesteudbyderne Facebook, Twitter og Pinterest, anvender vi ikke udbydernes social media-plugins. Det garanterer, at der ikke allerede, når du går ind på siden, videregives personrelaterede data til udbyderne af de enkelte social plugins, men først og udelukkende, når du klikker på en af social media-knapperne. Først derefter overføres der muligvis data til den pågældende tjenesteudbyder, som gemmes der.

3. Informationer vedrørende behandlingen af personrelaterede data til egne forretningsformål

1. Behandlingens formål og retsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personrelaterede data til følgende formål:

Ansøgerdata
Vi indsamler og behandler ansøgerdata, vi har fået tilsendt (sædvanligvis adresse, kontaktdata, kvalifikationer, cv, beviser etc.), med det formål at gennemføre ansøgningsprocesser, for så vidt det er nødvendigt for afgørelsen om indgåelsen af et beskæftigelsesforhold med os. Retsgrundlaget er i den forbindelse art. 88, GDPR, i forbindelse med § 26, stk. 1, i forbindelse med stk. 8, s. 2, tysk lov om databeskyttelse (BDSG). Hvis vi ansætter ansøgere, kan vi i henhold til § 26, stk. 1, BDSG, fortsat behandle de allerede modtagne personrelaterede data, hvis det er nødvendigt med beskæftigelsesforholdet som formål.
Afviste ansøgeres data gemmer vi til evt. afværgelse af fremsatte retskrav ud fra ansøgningsprocessen i op til 6 måneder efter modtagelsen af afslaget i tekstform på grundlag af art. 6, stk. 1 f), GDPR. Vores berettigede interesse er i den forbindelse en mulig bevisbyrde i en proces i henhold til den tyske generelle lov om ligebehandling (AGG). En lagring ud over dette sker kun med ansøgerens udtrykkelige samtykke. Det står ansøgeren frit at udøve sine under 1 nævnte rettigheder.

Behandling af personrelaterede data

 • Til gennemførelse af tiltag før en kontraktindgåelse eller til initiering af en købekontrakt eller en forretningsforbindelse. Denne behandling er baseret på artikel 6, stk. 1 b), GDPR. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod lagringen af dine data, og i det tilfælde vil vi slette dine data, såfremt der ikke stadig eksisterer lovpligtige opbevaringsfrister.
 • Til kontraktopfyldelse samt til betjening af stamkunder. Denne behandling er baseret på artikel 6, stk. 1 b), GDPR, som tillader behandling af data for at opfylde en kontrakt eller tiltag før en kontraktindgåelse. Dataene slettes efter afslutningen af forretningsforbindelsen, såfremt der ikke stadig eksisterer lovpligtige opbevaringsfrister. Sådanne resulterer blandt andet af skatteretlige forskrifter og strækker sig over op til ti år.
 • Til gennemførelse af aktioner og lotterier behandler vi også personrelaterede data. Denne behandling foregår på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1 a), GDPR. Efter afslutningen af lotteriet slettes alle data, du har overført til os for at deltage i lotteriet, såfremt der ikke eksisterer andre lovpligtige eller kontraktmæssige opbevaringsforskrifter.
 • Også til brevpostreklame kan vi bruge vores stamkunders adresser, denne behandling er baseret på artikel 6, stk. 1 f), GDPR. Vores berettigede interesser er i den forbindelse i den personlige og direkte reklame. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af dine data med direkte reklame som formål.
 • Til reklamekontakt via e-mail bruger vi vores stamkunders e-mailadresser, altså kun dem, der allerede har et forretningsmæssigt forhold til os. Denne behandling er baseret på artikel 6, stk. 1 f), GDPR, i forbindelse med § 7, stk. 3, i den tyske konkurrencelov (UWG). Vores berettigede interesse er i den enkle og fordelagtige reklamekontakt til vores stamkundedata, naturligvis under overholdelse af de høje krav i § 7, stk. 3, UWG, som definerer undtagelserne for brugen af stamkunders e-mailadresser. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod brugen af din e-mailadresse med direkte reklame som formål.
 • For varetagelsen af dine rettigheder kan du kontakte vores databeskyttelsesrepræsentant under datenschutz@underberg.com.

 

2. Overførsel af data

Vi kan overføre dine personrelaterede data til andre virksomheder, for så vidt det er tilladt eller nødvendigt inden for rammerne af de fremlagte formål og retsgrundlag. I øvrigt behandles personrelaterede data på vores bestilling på grundlag af kontrakter om ordrebearbejdning i henhold til art. 28 DSGVO af eksterne tjenesteydere, især inden for området informationsteknik og databehandling. Der finder i den forbindelse under ingen omstændigheder en videregivelse af dine data uden for EU sted.

 

3. Lagring af dataene

Dine personrelaterede data gemmes kun, så længe kendskabet til dataene er nødvendigt med kontraktforholdet som formål eller til de formål, de er indsamlet til, eller der eksisterer lovpligtige eller kontraktmæssige opbevaringsforskrifter. Lovpligtige opbevaringsforskrifter resulterer blandt andet af socialretlige og skatteretlige forskrifter og strækker sig for skatteretligt relevante dokumenter og bilag over op til ti år.