Familievirksomheden Underberg

Vores værdier

”Alt kan man gøre bedre”

Emil Underbergs motto

Allerede for mere end 25 år siden tog Emil og Christiane Underberg initiativet til for første gang at nedfælde firmaets værdier i 1991 i visionen for 2001. Tilskyndet af kravet om altid at stille menneskene og deres behov i centrum er en grundlæggende værdi i Underberg-firmaet: worldwide in the service of well-being.

Innovations- og kvalitetskultur samt en premium orientering blev fremhævet specielt som fremtidsscenariet både i visionen for 2011 og i den aktuelle vision for 2021.

Det centrale begreb i den aktuelle version er bæredygtighed, som i spændingsfeltet mellem natur og kultur fastsætter handlingsrammen for virksomheden. Natur og kultur har siden begyndelsen været den vigtigste basis for firmaets produkter. Konkret bearbejdes 3 ”bæredygtighedsrødder” – den økologiske, den økonomiske og den sociokulturelle rod – som emneområder.

Via dette bæredygtighedsfundament udfolder familievirksomhedens aktiviteter sig i begrebern.

mærke  –  menneske  –  kunde.